صفحه اصلی

درباره اشتعال

خدمات و محصولات

دانلود فایل

تماس با ما

شیر اطمینان فشار شکن

شیر اطمینان فشارشکن

Pressure Relief Valve:

این شیر اطمینان که با توجه به طراحی پیشرفته تهیه گردیده است قابلیت کارکرد با Back pressure بالا تا حدود 70℅ فشار تنظیم در سیال مایع و %50 فشار تنظیم در سیال گاز و در کاربردهای liquid thermal relief ، %90 فشار تنظیم را داراست. این شیرها به صورت thermal relief نیز بوده و به مجرد آن که دمای کارکرد از حد مجاز عبور کند فرآیند تخلیه را انجام می دهد تا سیستم شرایط نرمال خود را بدست آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دسترسی به اطلاعات فنی اینجا کلیک کنید.