صفحه اصلی

درباره اشتعال

خدمات و محصولات

دانلود فایل

تماس با ما

شیرهای نمایشگر سطح آب


شیرنمایش گر سطح آب(آبنما)

LIQUID LEVEL GAGE :

آبنماها بر روی مخازن تحت فشار ، منبع و غیره در بسیاری از صنایع و برای مایعات مختلف نصب شده و به عنوان نمایشگر سطح مورد استفاده قرار می گیرند .

آبنماها از چهار قسمت تشکیل یافته اند :

1 آبنمای ساده یا فوقانی که مجرای عبور و کنترل کننده بخار دیگ به قسمت شیشه آبنما است.

2 آبنمای مرکب یا تحتانی که رابط و کنترل کننده ورود آب دیگ به قسمت شیشه آبنما است.

 3 در قسمت پائین آبنمای مرکب شیر تخلیه آن نصب می شود که وظیفه آن تخلیه آب و بخار داخل شیشه آبنما و همچنین پاکسازی مسیرهای ارتباطی آب و بخار در آبنما می باشد.

4 شیشه آبنما که نشانگر سطح مایع به اپراتور دیگ است و ملحقات حفاظت از شیشه آبنما که در انواع مختلف طراحی و ساخته می شود.

از هر مجموعه آبنما دو عدد در کنار هم بر روی دیگ نصب می گردد و برای سهولت دسترسی و عملکرد در دو نوع  ساخته می گردد که در یکی از آنها دستگیره ها در سمت راست و در دیگری در سمت چپ قرار گرفته است که با عنوان آبنمای چپ و راست شناخته می گردند

 جهت دسترسی به اطلاعات فنی اینجا کلیک کنید.