صفحه اصلی

درباره اشتعال

خدمات و محصولات

دانلود فایل

تماس با ما

سیستم الکترونیکی هوشمندکنترل مشعل

استفاده از سیستمهای کنترل الکترونیکی هوشمند درکنترل فرایند احتراق مشعلها و کوره های بخار:

امروزه در مشعل های صنعتی و کوره ها راندمان از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع، در دیگهای بخار صنعتی ازاهمیت بالاتری برخوردار است، همچنین علاوه بر توجه به افزایش راندمان موارد بسیاری وجود دارد که طی چند سال گذشته استفاده کنندگان از سیستمهای مکانیکی کنترل احتراق را مجبور به تغییر این سیستم که برای دهه ها مورد استفاده قرار می گرفت با سیستمهای کنترل الکترونیکی نموده است. چنین سیستمهایی امکان تنظیم دقیق نسبت هوا و سوخت با استفاده منحنی های الکترونیکی وامکان ایجاد روشهای عملیاتی برای افزایش راندمان احتراق را که با استفاده از راهکارهای مکانیکی غیر ممکن بود فراهم می سازد.

اولین سیستمهایی که در این زمینه به کار گرفته شد به سادگی اتصال مکانیکی را با سیستمهای الکترونیکی جایگزین می کرد اما همانند قبل یک کنترل کننده ترتیبی مشعل به صورت جداگانه مورد نیاز بود. یک تصمیم ساده برای ترکیب u1575 این دو کارکرد درقالب یک دستگاه واحد به ساخت سیستمهایی که امروزه موجود هستند منجر شد. علاوه بر کارکردهای ابتدایی مانند "کنترل ترتیبی مشعل ودیگ بخار" و "تنظیم الکترونیکی نسبت سوخت به هوا " ، کاربردهای بیشتری مثل مدیریت تشخیص خرابی های عمومی یا کنترل دقیق دیگ های بخارتوسط سنسورهای مختلف نیز ارائه میشود.

سیستم الکترونیکی هوشمندکنترل مشعلLAMTEC GERMANY

شکل 1. نمونه ای از یک سیستم پیشرفته مدیریت احتراق یکپارچه

یک سیستم مدیریت مشعل یکپارچه مدرن، کارکردهای بسیاری را که قبلا توسط دستگاه های جداگانه انجام می شد تحقق می بخشند. این کارکرد ها به شرح زیر است:

- کنترل ترتیبی مشعل

- کنترل نسبت سوخت به هوای به صورت الکترونیکی

- مانیتورینگ یا نظارت بر شعله

- تست نشتی خط سوخت

- تنظیم یا رگوله کننده خروجی مشعل

- شمارنده ساعت های کارکرد

- شمارنده دفعات شروع به کار

- مدیریت تشخیص خطا

- اینترفیس یا واسط سیستم کنترلی

- اینترفیس یا واسط کامپیوتر

- تنظیم O2 و CO- کنترل دوربرای دمنده هوای احتراق

-ارسال اطلاعات به صورت آن لاین (SMS) به درگاه های قابل تعریف افراد و سازمان ها

چنین سیستم های یکپارچه ای قادرند وظیفه همه ی کنترل ها، تنظیمات و نظارت های لازم مربوط به یک مشعل را برعهده بگیرند. نمودار بلوکی از این نوع سیستم ها در شکل 2 نشان داده شده است:

شکل 2. نمودار شماتیک سیستم احتراق کنترل ونظارت شده به صورت الکترونیکی

روشهای کارکرد انعطاف پذیر

درحال حاضر این کنترلرهای الکترونیکی امکان ایجاد عملکردهای ویژه را هم ارائه می دهند که مورد توجه مصرف کنندگان خاص میباشد.

روشن شدن بدون پاکسازی اولیه

EN676 پیشنهاد امکان روشن شدن مجدد مشعل بدون پاکسازی اولیه را می دهد. این امر تنها به کمک تجهیزات الکترونیکی هوشمند و قابل اطمینان به دست می آید و هنگام کار مشعل های گاز سوز سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. همچنین زمان استارت تا شروع به کار مشعل نیز کاهشمی یابد