صفحه اصلی

درباره اشتعال

خدمات و محصولات

دانلود فایل

تماس با ما

کاتالوگ محصولات شرکت

کاتالوگ محصولات شرکت فایلها

181.5barشیر اطمینان نیروگاهی

Updated on 24 آذر 1395

 • HCI Safety Valve 181.5bar
 • Version: 2

201barشیر اطمینان نیروگاهی

Updated on 17 دی 1395

 • HE Safety Valve 201bar

38barشیر اطمینان نیروگاهی

Updated on 24 آذر 1395

 • HCI Safety Valve 38bar
 • Version: 2

69.1barشیر اطمینان نیروگاهی

Updated on 25 آذر 1395

 • HC Safety Valve 69.1 bar
 • Version: 2

ECB مشعل پرشرجت

Updated on 25 آذر 1395

 • Pressure jet burner- ECB SERIES
 • Version: 2

EPB مشعل پرشرجت

Updated on 25 آذر 1395

 • Pressure jet burner- EPB SERIES
 • Version: 2

ERD مشعل روتاری

Updated on 25 آذر 1395

 • ROTARY CUP BURNER - ERD SERIES
 • Version: 2

ESBV 20 شیر تخلیه طرح جدید

Updated on 25 آذر 1395

 • Key Operated Boiler Blowdown Valve
 • Version: 2

EW مشعل روتاری

Updated on 25 آذر 1395

 • ROTARY CUP BURNER - EW SERIES
 • Version: 2

EW مشعل پرشرجت

Updated on 25 آذر 1395

 • Pressure jet burner- EW SERIES
 • Version: 2

EW مشعل پرشرجت مدولار

Updated on 25 آذر 1395

 • Pressure jet burner- EWM SERIES
 • Version: 2

PRD مشعل روتاری

Updated on 25 آذر 1395

 • ROTARY CUP BURNER - PRD SERIES
 • Version: 2

SFV600 شیر اطمینان

Updated on 25 آذر 1395

 • SFV 600 Safety Valve
 • Version: 2

شیر آبنمای مغناطیسی

Updated on 24 آذر 1395

 • Magnetic Liquid Level Gage
 • Version: 2

شیر اصلی 3.8

Updated on 25 آذر 1395

 • GLOBE Stop Valve 3/8
 • Version: 2

شیر اصلی خروجی بخار

Updated on 24 آذر 1395

 • Boiler Glob Stop Valve
 • Version: 2
[12  >>